Door Suzanne Stoop-Aszink op 20 juni 2013

Algemene beschouwing: Het leven is goed in Dronterland

Voorzitter,

Het  leven is goed in Dronterland. Wie onze gemeente binnenkomt ziet het kenmerkende vlakke, platte polderlandlandschap. Geen stip aan de horizon, maar wel onze geliefde of gehate windmolens. Die staan voor wind en daar hebben we veel van. En als je de wind mee hebt, dan is het hier goed wonen, werken, recreëren….leven.

Met de wind in de rug kom je snel vooruit. Dronten geeft je de ruimte en heeft de ruimte. We hebben hier goede kwaliteit kinderopvang, primair onderwijs. Je kunt hier veilig opgroeien. Er zijn hier prachtige speelvoorzieningen voor kinderen van alle leeftijden. Het voortgezet onderwijs is goed en als je besluit om verder te studeren ben je zo met de trein in een willekeurige studentenstad. Maar dat niet alleen. ik ken maar weinig dorpen met een Hogeschool, Dronten heeft er één. Ik spreek veel ouders die bewust voor onze gemeente kozen vanwege de rust en veiligheid. Onze kinderen kunnen hier veilig opgroeien.

Met de transitie jeugdzorg krijgen we er een grote verantwoordelijkheid bij. Want niet iedereen heeft de wind in de rug en helaas groeien sommige van onze kinderen op met te veel tegenwind.

In eerste instantie zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen, maar je laat een kind niet in de kou staan als het mis gaat of als het mis dreigt te gaan. Nooit. En dat is het uitgangspunt voor de PvdA. Als er zorg nodig is dan moet die zorg gegeven worden!

Het college is van mening dat de taakoverdracht geen budgettaire gevolgen mag hebben voor onze gemeente. Mocht dit wel zo zijn dan worden er maatregelen genomen in de vorm van bijvoorbeeld versobering van beleid.

De PvdA maakt zich met name bezorgd over de zwaardere jeugdzorg. Een behandeling van een kind uit die groep kan zomaar een ton per jaar kosten. Het mag duidelijk zijn. De PvdA wil keiharde garanties van het college dat kinderen niet de dupe worden van onze financiële huishouding! Geld is een middel geen doel.

Voorzitter,

Het leven is goed in Dronterland. Het is hier prachtig wonen. Met de startersleningen hopen wij de woningmarkt te stimuleren. De PvdA is geen voorstander geweest voor andere stimuleringsmaatregelen zoals de grondprijsverlaging omdat je daarmee onder meer concurreert met je eigen inwoners die, dankzij deze maatregel, genoodzaakt zijn met hun prijs omlaag te gaan. Dat heeft consequenties voor de bestaande woningbouw. Bovendien heeft grondprijsverlagingen in de Graafschap ook niet het gewenste resultaat gehad en de PvdA is van mening dat we met die paar miljoen hele andere dingen hadden kunnen doen. We hadden en hebben grote twijfels of deze stimuleringsmaatregelen het effect zal krijgen dat wij beogen. Het college is zeer optimistisch als het om de woningbouwprognose gaat, maar het gevaar dreigt dat zij zich te rijk rekent.

Om die reden dient de PvdA de volgende motie in.

(Motie.)

Voorzitter,

Het is goed wonen in Dronterland, maar wij mogen onze ogen niet sluiten voor de overlast die mensen ervaren in de nieuwbouwwijken die door de recessie niet afgebouwd kunnen worden zoals bijvoorbeeld in de Gilden.

Het valt ons op dat de communicatie tussen de bewoners en de gemeente soms zeer moeizaam verloopt en dat vindt de PvdA zeer spijtig. Wij hadden het zelfs in overweging willen nemen om te bekijken of het mogelijk is om de definitieve bestrating al aan te leggen. Ja, inderdaad met het risico dat het er met een paar jaar weer uit moet.

Deze afweging hadden wij willen maken omdat de PvdA het belangrijk vindt om ook in het woongenot van onze huidige inwoners tegemoet te komen en langdurige overlast zoveel mogelijk te beperken. Ik zei net al, we hadden die miljoenen aan stimuleringsmaatregelen ook voor andere dingen kunnen gebruiken. Overigens zou het hier om 60.000 euro herbestratingskosten gaan dus dat is nog te overzien.

Hetzelfde geldt voor de sociale woningbouw. De modernisering van de chaletwoningen laat voorlopig op zich wachten. OFW en de gemeente zijn er nog niet uit. We zullen dit proces nauwgezet volgen want er is ons alles aan gelegen dat deze noodzakelijke modernisering (renovatie??) zal plaatsvinden. U kunt zich voorstellen dat we met grote belangstelling de expertmeeting afwachten.

Voorzitter,

Als het je voor de wind gaat dan heb je geluk. Geluk, dat kun je afdwingen hoor ik mensen soms zeggen. Maar dat is te kort door de bocht. Als je je baan verliest of in een scheiding ligt, je maandlasten niet meer kunt opbrengen? Je huis in de verkoop moet doen en er rekening mee moet houden dat je verlies maakt? Is dat dan eigen schuld dikke bult? De koek is op. De schuldenlast groeit en uiteindelijk kloppen die mensen, als ze al durven, aan bij schuldhulpverlening en de voedselbank.

Voor veel mensen is dit geen eindstation. Zeker niet. Het is de start van een nieuw begin.  Deze mensen gaan op volle kracht vooruit, maar hebben last van  veel tegenwind. Volle kracht? of moet ik zeggen eigen kracht?

We kennen allemaal wel het beeld van een vader of moeder op de fiets die een kind voortduwt met één hand. Als de tegenwind maar hard genoeg is komen dat kind zonder hulp amper vooruit. Je biedt een helpende hand. Als het kind helemaal stopt met trappen, dan is het knap lastig om nog vooruit te komen en wordt het een stuk zwaarder voor de ouder. Als het kind meetrapt met eigen kracht dan gaat het beter.

Voorzitter,

Dit is hoe de PvdA aankijkt tegen eigen kracht. Het wordt veel gebruikt  en we vinden het daarom belangrijk om onze visie daarop te benadrukken. Op eigen kracht betekent niet “Zoek het zelf maar uit, zie maar hoe je er komt en als het echt niet lukt dan klop je maar een keer aan”.  Deze afwijzende, terughoudende opstelling zorgt er juist voor dat mensen in eerste instantie nog dieper wegzakken in de problemen. Als je pas een helpende hand uitreikt op het moment dat het echt niet meer gaat kost dat veel meer energie, is er nog maar heel weinig van de eigen kracht over en, bovendien brengt dat extra kosten met zich mee voor onze samenleving.

We zijn blij met de inspanningen van het college binnen het sociale domein. Het is zeker geen gemakkelijke opgave. In het recente verleden zijn fouten gemaakt, maar met daadkracht en overtuiging zijn de verbeterpunten aangepakt. Het is ons eindelijk gelukt om voor het eerst in jaren geld over te houden op het inkomensdeel. Dat is het deel waar we de uitkeringen van betalen. De goede poortwachtersfunctie waar de methode workfast onderdeel van uitmaakt en intensieve handhaving werpt zijn vruchten af en dat in een periode van crisis. We hebben er het volste vertrouwen in dat we deze lijn moeten voortzetten, maar we zijn het niet eens met de financiële dekking.

De komende jaren blijft het re-integratiebudget nagenoeg gelijk. De re-integratieactiviteiten nemen mogelijk toe met eventueel een uitbreiding van producten. Met het risico dat dit van invloed kan zijn op de aanvraag IAU en MAU zegt de PvdA: ‘Niet doen!’

We dienen daarom het volgende amendement in.

(Amendement)

Onze algehele indruk  van de kadernota is dat het afwachtend is en terughoudend. Natuurlijk hebben we er begrip voor dat we in een moeilijke tijd leven en dat er veel onzekerheden zijn en dat maakt het knap lastig, maar het zou het college er niet van hoeven weerhouden om ambitieus te zijn.

In de afgelopen raadsperiode hebben we vaker het college weten te inspireren. Ik denk bijvoorbeeld aan het duurzaamheidsfonds en de startersleningen en ook nu hebben we weer een mooi initiatief: Sociaal aanbesteden. Wij dragen niet voor niets het woord Arbeid in onze naam. Het toepassen van Sociaal Return on Investment (SROI) biedt bij de inkoop van dienstverlening en werken extra kansen op duurzame arbeid aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ik zal het college verzoeken om ons initiatiefvoorstel te voorzien van een advies zodat we het de raad direct na het zomerreces kunnen voorleggen.

Voorzitter,

Tot slot nog een motie die denk ik veel steun en sympathie krijgt van de andere fracties. Het zijn moeilijke tijden. Het college heeft een nieuwe bezuinigingsronde aangekondigd.  Opnieuw wordt van ons gevraagd wat van waarde is en wat niet of minder. Het is moeilijk kiezen. Als nieuwkomer was ik en dat ben ik trouwens nog steeds enorm onder de indruk van de dodenherdenking in Dronten. De band met Airgunners is ontroerend hecht. De overvliegende Lancaster is een indrukwekkend kippenvelmoment. Het is een pareltje waar we  zuinig op moeten zijn.

Steeds vaker moeten we afscheid nemen van onze helden. Maar we kunnen deze belangrijke traditie voortzetten, omdat we het nooit mogen vergeten. Het is de wens van de PvdA om na te gaan hoe een band met Lincolnshire kan worden aangegaan.

(Motie.)

Voorzitter,

Het is hier goed wonen in Dronterland, maar als u het niet heel erg vind dan hou ik het toch liever bij Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

 

 

 

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink